Business Region Aarhus og bedre mobilitet

Vi arbejder for en bedre trafik i Østjylland 

 

Kommunerne i Business Region Aarhus har i nogle år været organiseret i et projektsamarbejde om åbne datamed et særligt fokus på mobilitet. I fællesskab har kommunerne arbejdet på at udstille deres eksisterende data om mobilitet, f.eks. trafiktællinger, parkeringspladser og vejarbejde. En stor udfordring er dog, at de data i stor udstrækning indsamles og opbevares på forskellig vis i kommunerne og derfor ikke er standardiserede eller ensrettede.   

Det gør det meget svært for erhvervslivet at anvende de data bedst muligt. Erhvervslivet har bedre mulighed for at anvende åbne offentlige data, når data er standardiserede og ensrettede. En forudsætning for at skabe bedre rammer for mobiliteten er desuden, at kommunerne får mulighed for at træffe beslutninger på basis af et fælles datagrundlag.  

Der er derfor behov for at etablere et bedre fælles datagrundlag på mobilitetsområdet i Østjylland. Det vil øge virksomhedernes mulighed for at udvikle løsninger, der kan anvendes på tværs af kommunegrænserne, og give kommunerne et fælles datagrundlag.  

Mobilitet i Business Region Aarhus  

Østjylland er et sammenhængende arbejdsmarked og pendlingsstrømmene i landsdelen medfører trængsel og kødannelser ind og ud af byerne i byregionerne og dermed øges udledningen af CO2.  

Den stigende pendling med deraf stigende trængsel gælder for hele Østjylland. De østjyske virksomheder er afhængige af arbejdskraft fra hele området og dermed en god intern pendling. Alle bud på fremtidens trafikale udvikling viser, at behovet for at bevæge sig vil stige. Der bliver generelt færre beskæftigede borgere i Business Region Aarhus, som både bor og arbejder i den samme kommune. 

Pendlingsudfordringen med bl.a. trængsel opleves bredt i regionen, og i de kommuner, hvor bykernerne ikke er placeret, oplever de det også som en udfordring, hvis de skal være attraktive bosætningskommuner. 

Mål med projektet 

I løbet af vinteren 2020/2021 skal der gennemføres en undersøgelse, der kortlægger behov for nye åbne data indenfor mobilitet i Østjylland. Aarhus Kommune (ITK City Lab) er projektleder og gennemfører opgaven i samarbejde med udvalgte kommuner i Business Region Aarhus.  

På baggrund af undersøgelsen bliver der udarbejdet en række anbefalinger til kommunerne i Business Region Aarhus om, hvilke nye data der bør indsamles og udstilles på tværs af kommunerne. Anbefalingerne skal også pege på, hvordan (med hvilken teknologi) de bedst kan indsamles, opbevares og udstilles. De nyudstillede data vil virksomheder kunne bruge til at udvikle nye, innovative løsninger og tjenester, der kan bidrage til at højne mobiliteten i Østjylland og nedbringe CO2 udledningen. 

Kontakt os gerne for at høre mere på aarhuscitylab@aarhus.dk