Aarhus City Lab er Aarhus Kommunes udstillingsvindue, hvor vi viser et udsnit af arbejdet med brug af nye teknologier. Det er stedet, hvor vi kan mødes med borgere og have vigtige dialoger om, hvordan teknologien ændrer vores samfund.

I Aarhus City Lab arbejder vi for at styrke dialogen omkring den stigende anvendelse af teknologi i byen og samfundet. I sommermånederne vil vi være til stede på Havnepladsen i Aarhus City Labs mobile kontor, hvor interesserede borgere kan komme forbi og høre om vores arbejde med spændende nye teknologier og metoder, såsom Internet of Things, robotter og droner, virtual reality, Citizen Science og Crowdsensing, og meget mere.

Aarhus City Lab strækker sig over store dele af byen, men de fleste aktiviteter foregår på Havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas. Her kan man bl.a. opleve

  • Robotter, der pendler mellem Dokk1 og Navitas på et robotspor
  • SøRen, en autonom sejlende drone, der samler skrald i havneindløbet
  • Information om byens tilstand målt af IoT-sensorer, og som bliver vist på storskærmen
  • Workshops, foredrag og debatter om teknologi

Tidligere events

Kids City Lab var en stor teknologifestival for børn, som blev afholdt over sommeren 2020. Over fire uger afholdt vi 24 workshops med mere end 1700 deltagere, hvor børn kunne komme og lære om teknologi gennem leg og eksperimenter. Kids City Lab viste, hvordan Aarhus City Lab og Havnepladsen kunne bruges som et forum for dialog og digital dannelse. Det viste potentialer for at bruge Havnepladsen som et springbræt til at nå ud til mange borgere. Og det viste også en interesse for teknologi blandt både børn og voksne.

Aarhus Citizen Kit (2020) handlede om - sammen med borgere - at udforske begrebet og metoden Citizen Science, hvor borgere involveres i at skabe data og viden om aktuelle og nærværende udfordringer. I pilotprojektet testede vi, hvordan Citizen Science kan bruges som en metode til at skabe 1) data om byen 2) bevidsthed og digital dannelse og 3) handlinger i fællesskab. Projektet var et samarbejde med Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd, som gennem to workshops og to ugers indsamlingsperiode målte på støj og luftkvalitet i deres lokalmiljø.

Citizen Science gør det muligt at undersøge emner, som kommunale fagpersoner eller forskere ikke ville have ressourcer eller adgang til at undersøge. Og det har også en demokratiserende effekt, som styrker transparens og giver borgere mulighed for at få indflydelse.

Har du et forslag til samarbejde?

Vi afholder jævnligt workshops og dialogmøder, hvor du kan deltage. Kontakt os gerne på aarhuscitylab@aarhus.dk for at høre om vores aktuelle projekter og muligheden for at samarbejde.