projektet 'Aarhus Citizens Kit' vil Open Data Aarhus sammen med borgerne i Aarhus indsamle data og gøre disse data om byens miljø og klima tilgængelige. Byens borgere involveres direkte i genereringen af by- og borgernære miljødata og kan bidrage til at forstå og udvikle byens miljø 

I en række pilotforsøg undersøger vi, hvorvidt et sensorkitder kan måle luftkvalitet og andre miljødata, kan skabe værdi for byens borgere, når de får indflydelse på at udvælge, hvad der skal måles på og dernæst hjælpe med at indsamle data. Desuden vil vi undersøge om denne indsamling kan bidrage til flere brugbare og frit tilgængelige data. 

Pilotprojektet handler om at skabe forudsætningerne for at gøre Citizen Science muligt i Aarhus, og vil konkret tilbyde byens borgere adgang til et sensorkit, som kan måle på forurening, støj, lys og CO2. Borgerne bidrager til at skabe data og de får indsigt i lokale miljømæssige forhold i byen og omegn. Borgernes digitale medborgerskab bliver på denne måde italesat. De indsamlede data vil potentielt kunne skabe grundlag for mere velfunderede og lokalforankrede beslutninger om miljømæssige indsatser og projekter til gavn for borgerne og byen i sin helhed. 

I projektet ønsker vi at få en bedre forståelse for borgernes motivation for at engagere sig i deres lokalsamfund. Derfor udvikler vi nye metoder for borgerinddragelse, og den borgerdrevene dataindsamling fungerer i denne sammenhæng som et værktøj til at skabe lokalt engagement og give borgerne nye muligheder for at blive hørt og inkluderet i byudviklingen. 

Projektet er forankret i Open Data Aarhus 

Kontakt os gerne for at høre med på: aarhuscitylab@aarhus.dk