Enhederne ’taler’ så at sige med hinanden og ud af denne kommunikation opstår der en mængde data, som man kan indsamle og analysere på. IoT består typisk af tre elementer: en enhed, dataoverførsel via internettet og en visualisering/præsentation af data.

Sådan fungerer IoT

Teknologien i IoT består af bittesmå sensorer. Disse små måleenheder er koblet til internettet og kan transportere store mængder af data. Sensorerne kan registrere alt fra temperatur, berøring, tryk, bevægelse, position, lys og lyd og kan indbygges i alt muligt lige fra wearables og personlige assistenter til køretøjer og køleskabe.

IoT som fokusområde

I CityLab arbejder vi med flere IoT-projekter for at styrke kommunens tilbud til borgere og for at optimere kommunens interne opgaveløsning. De indsamlede data kan f.eks. fortælle os, hvor mange cyklister, der bruger en given cykelsti, hvor stor luftforureningen er i et mødelokale eller hvornår kommunens træer skal vandes.

Der ligger et stort potentiale i brugen af disse databærende sensorer, også kaldet IoT-enheder, men der er ligeledes udfordringer forbundet hermed. Forskellige IoT-enheder taler nemlig forskellige ’sprog’ (kommunikationsnetværk), og data skal dekrypteres og formateres, før de kan give værdi for kommunen. Det gælder derfor om at finde de bedste måder at indsamle og opbevare disse data på, så man kan analysere dem korrekt og handle på dem på den bedst mulige måde.