Strategi, værktøjer og projekter i Aarhus Kommune 

Projektet handler om at udvikle og implementere tre ”arketypeløsninger” med Internet of Things (IoT) som det centrale værktøj. Ved hjælp af den proces vil vi udvikle og implementere en IoT-strategi, der kan vise retningen for det fremtidige arbejde med IoT i Aarhus Kommune.

Arketypeløsninger til effektivisering 

I projektet skal der udvikles tre ”arketypeløsninger” – eller hyldevareløsninger – hvor IoT bliver brugt som væsentligt værktøj til innovation og effektivisering af en kommunal opgaveløsning. Det er tanken, at de tre løsninger efterfølgende kan udbredes til resten af Aarhus Kommune, da de netop er udvalgt på baggrund af deres potentiale for skalering på tværs af forretningsområder. 

Gennem de erfaringer, der opnås i arbejdet med de tre løsninger, skal der udarbejdes en IoT-strategi, som kan skabe sammenhæng på tværs af kommunen, og bringe Aarhus Kommune videre i arbejdet med IoT som et reelt værktøj i kommunens mange digitale forretningsprojekter. 

Udvikling og realiseringen af de tre arketypeløsninger 

Arketypeløsningerne bliver udviklet og realiseret som udgangspunkt gennem tre projekter, der er blevet udvalgt på baggrund af deres delbare, simple og generiske natur. 

  • Stay Put (MTM) har til hensigt at etablere en generel og skalerbar løsning til monitorering af 'by-inventar' og andre kommunale ejendele. 
  • Simple tilstandsmålinger (MTM) har til hensigt at etablere en generel og skalerbar løsning til måling af tilstandsparametre som temperatur og luftfugtighed. 
  • Smart databaseret effektmåling på Velfærdsteknologi (MSO) har til hensigt at videreføre de gode erfaringer, der er gjort i det tidligere projekt 'Automatisk effektopfølgning på velfærdsteknologi' og etablere IoT-baserede løsninger til at opsamle og dokumentere vældfærdsteknologiens effekter. 

 

Fremtidens IoT i Aarhus Kommune 

Erfaringerne fra udviklingen af de tre konkrete løsninger vil vi bruge som empirisk grundlag til at udarbejde og implementere en konkret, tværgående IoT-strategi. Denne skal sikre retning og organisatorisk forankring såvel som lavpraktiske processer og værktøjer til det fremadrettede arbejde med IoT i Aarhus Kommune.

Projektpartnere:

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice i Aarhus 
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus 
Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus 

Projektet er støttet af Aarhus Kommunes Velfærdsteknologiske Udviklingspulje. 

Projektperiodeoktober 2019 – oktober 2021

Kontakt os gerne for at høre mere på aarhuscitylab@aarhus.dk