Om LoRaWan

IoT-netværket er baseret på den åbne standard LoRaWAN, der er en Low Power Wide Area Network-teknologi. Netværket gør det muligt at sende små datapakker over meget lange afstande med meget lavt strømforbrug, hvilket muliggør batteridrevne målepunkter/sensorer med meget lang batterilevetid (adskillige år).

Kombinationen af den lange rækkevidde og et lavt strømforbrug giver kommunen øgede muligheder for at anvende blandt andet sensorer i byens rum, bygninger, på inventar eller køretøjer som selvstændigt kan sende data ind til kommunens fagsystemer og medarbejdere. Alt sammen muligheder, om som indtil for ganske få år siden var stærkt begrænset pga. dyre etableringsomkostninger til bl.a. netværk og strøm.

En stærkere digital infrastruktur 

Aarhus Kommune har gennem arbejdet i Smart Aarhus opnået en lang række erfaringer med at udforske og udnytte nye teknologiske muligheder inden for bl.a. Open Data, Internet of Things (IoT), digitalt drevet borgerinvolvering og lign. Etableringen af et netværket var derfor en naturlig forlængelse af dette arbejde og rummer fortsat potentialer for såvel effektivisering som bedre brug af ressourcer, øget beslutningsstøtte og gentænkning af services. 

Med et kommunedækkende netværk styrker Aarhus Kommune sin i forvejen stærke digitale infrastruktur og netværket udgør rygraden i en lang række anvendelsesområder på tværs af alle kommunens fagligheder. Det er eksempelvis optimering og måling inden for trafik og mobilitet, fjernaflæsning af målere, parkering, renovation, telemedicin og meget andet. 

Netværket anvendes aktuelt til at holde styr på byens redningskranse og kommunale el-cykler, til temperaturmåling i cykelstier og til projekter omkring ’citizen science’, hvor byens borgere kan foretage målinger af forskellig art og bidrage til øget indsigt omkring livet i byen. 

Kontakt os på aarhuscitylab@aarhus.dk for at høre mere.

Om TAPAS

TAPAS står for Testbed i Aarhus for Præcisions-positionering og Autonome Systemer. Det er en meget avanceret GPS-teknologi, der gør det muligt at positionsbestemme objekter helt ned på centimeter-niveau. I Aarhus området findes der 11 reference-stationer som udgør TAPAS platformen, disse stationer forbedrer indsamlede data fra globale satellitbasserede navigationssystemer som bl.a. GPS og Galileo. Ved hjælp at denne teknologi opnår brugeren en nøjagtig position ned på få centimeter i realtid, og dette gælder også for objekter i bevægelse. 

En oplagt mulighed

Teknologier som førerløse køretøjer og smart-city løsninger vil ofte være afhængige af positionering ned på centimeterniveau. Ved at placere TAPAS i et tætbefolket område i og omkring Aarhus by og havn giver det os mulighed for at teste projekter i mange forskellige omgivelser. Vi kan afprøve, teste og dokumentere helt nye anvendelser i et scenarie meget tæt på virkeligheden.

Hvordan bruger vi TAPAS i CityLab

I City Lab benytter vi os af TAPAS teknologien i to aktuelle projekter.

Det ene projekt er Skodrobotten, der bliver testet på at kunne navigere autonomt rundt i et givent område for at lokalisere og opsamle cigaretskod.

Det andet er Cityshark, en sejlende vanddrone, et projekt vi har arbejdet på, som via TAPAS teknologien skulle lokalisere oliepletter på vandet og derefter navigere ud at samle olien op. Projektet er midlertidigt sat på pause, men vi tager erfaringerne herfra med til kommende test-projekter omkring robotter.

Man kan læse mere om TAPAS på følgende link: www.tapasweb.dk