Testområdet, ligger på havnepladsen og er et living lab hvor der kan afprøves og testes teknologier og løsninger, herunder eksempelvis IoT og robotter. På pladsen er der desuden også en storskærm der kan benyttes til at vise indhold og fremhæve den skabte værdi for den udstillede løsning. 

 

Vi ønsker som nævnt at lave et ”boost”, hvor vi øger synliggørelsen på IoT og de muligheder og værdier der affødes, når man anvender sensorer til at indsamle data.  Vi har derfor udpeget 7 domæner som case-områder, hvor vi ønsker at udforske IoT løsninger og teknologier i samarbejde med interessenter. Vi har ved hvert case-område forsøgt at komme med eksempler på hvad der kunne indgå i dette. Det skal ikke ses som en begrænsning, tværtimod er det blot for at uddybe hvad indholdet kunne være. Dyk ned i case-områderne i nedenstående og tøv ikke med at kontakte os via link i bunden af siden. Vi tager imod alle henvendelser, og udfordres gerne hvis der er noget vi har overset eller som ikke passer ind i jeres kontekst. 

Smart belysning, her kunne det være interessant at udforske teknologi og IoT-løsninger som kan gøre det muligt at kontrollere gadelamper og andet belysning i byrummet. 

IoT-connectivity, her er vi på udkig efter teknologier der kan forbedre kommunens LoRaWAN-dækning, eller hjælpe os med at afprøve nye forbindelsesteknologier. 

Jord og planter, handler bl.a. om at bruge IoT og teknologi til at overvåge byen træer og planter, for at sikre gode vækstbetingelser for byens træer og planter og effektivisere vanding og andre aktiviteter.  

Affald og affaldshåndtering, handler bl.a. om at bruge teknologi til dels at effektivisere affaldshåndteringen, men også at indsamle data om affaldstyper og påvirke borgernes affaldsadfærd. Det er dynamisk plads, hvor der også afholdes events, hvilket har en indvirkning på det generelle billede. 

Borgernes anvendelse, handler om hvordan bruger borgere, turister og gæster bruger byen. Teknologi kan her spille en rolle til fx at registrere hvordan pladser og anvendes, samtidig med der selvfølgelig er respekt på borgernes privacy og GDPR-lovgivning.  

Udeklima, hvordan kan teknologi være med til at måle byens udeklima og kommunikere det til borgerne, og være med til at vi i fællesskab kan forbedre udeklimaet. 

Vand, her tænker vi blandt andet på IoT-teknologi til måling af vandstand, vandtemperatur og vandkvalitet/forurening. 

 Good to know 

  • Ved indgåelse af aftale får i tilknyttet en kontakt ved relevant fagområde for jeres løsning. 
  • Vi aftaler sammen en tidshorisont for hvor længe løsningen skal være udstillet. 
  • Indhold der skal vises på storskærmen på pladsen skal godkendes af ITK City Lab.  
  • Opstillede sensorer og løsninger skal synliggøres med skilte og klistermærker, hvor der blandt andet informeres om hvilken data der opsamles, kontaktperson, projekt, m.m. Dette får I at vide ved aftaleindgåelse. 
  • Aarhus Kommune er med i GovTech Midtjylland fællesskabet, hvorfor der også gerne må fokuseres på løsninger der kunne virke på tværs af kommuner og have interesse for andre end kun Aarhus Kommune. 
  • Aarhus Kommune stiller LoRaWan netværk til rådighed. 
  • Alt data skal som udgangspunkt udstilles på open-data.dk medmindre andet aftales. 
  • Ved spørgsmål og/eller andre behov kan der skrives en mail til aarhuscitylab@aarhus.dk 

 Tryk på nedenstående knap for at lave en henvendelse med netop jeres løsning. Vi glæder os til at høre fra jer! 

Ja tak, vi vil gerne udstille vores løsning!