Området

Geografisk strækker Aarhus CityLab sig fra Agro Food Park i Skejby til Dokk1 midt i Aarhus. Epicenteret for initiativerne findes på havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas. Området indrettes løbende til samarbejde omkring innovative og eksperimenterende løsninger og teknologier fra en idés helt spæde fase til demonstration af færdige løsninger.

Faciliteter i Aarhus City Lab

Som testfacilitet for intelligente Smart City-løsninger er en af vejene at afprøve forskellige Smart City-infrastrukturer, der gør det muligt at indsamle og bearbejde data. Vi kan derfor stille forskellige former for infrastruktur og faciliteter til rådighed i samarbejdet:

  • Havnepladsen er dækket med SmartAarhus WiFi
  • Aarhus Kommune er dækket af et kommunalt ejet LoRaWAN-netværk til brug for IoT-løsninger
  • Vi tilbyder - i forbindelse med test og demonstration - opkobling til vores IoT-platform OS2iot som gør det muligt at forbinde både LoRaWAN, Sigfox og NB-IoT-enheder.
  • Aarhus er dækket af TAPAS, en meget præcis GPS-teknologi som i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering stilles til rådighed for test og demonstration af bl.a. tracking-løsninger
  • En stor skærm på Havnepladsen til brug for events og formidling
  • 5G (på vej)

Dertil råder vi over et mobilt kontor spækket med teknologi.

Et område for dialog

Foruden test og demonstration af den rå teknologi faciliterer området også dialogen om teknologiens indflydelse på os som borgere og samfund.

Aarhus City Lab er således mødestedet for dialog på tværs af borgere, erhverv og kommunen og der er løbende samarbejder med lokale små og mellemstore virksomheder, start-ups, vidensinstitutioner og andre interesserede partnere.

Åbent for samarbejder

Aarhus City Lab er bl.a. centrum for projekter og samarbejder omkring IoT, robotter, droner, mobilitet, parkering, affald, digital kunst & kultur, events, udstillinger, offentlig høring, interaktive installationer, incitamenter til motion og lign.

Du kan booke hele eller dele af Havnepladsen via: BrugAarhus - ansøg om tilladelse til brug af Aarhus Kommunes arealer

Havneskærmen kan ligeledes bookes via: Infostander.Aarhus.dk

Har du en god idé? Så kontakt os endelig på aarhuscitylab@aarhus.dk for at dele dine idéer og høre om mulighederne for samarbejde