Gå til hovedindhold

Skodrobotten

Den spæde start med flere autonome robotter i bybilledet

 • Læs op

Indhold

  Automatisk opsamling 

  Siden starten af 2021 har City Lab været involveret i et robotprojektet 'Skodrobotten'. Det skal munde ud i en selvkørende robot, der vha. billedgenkendelse kan lokalisere og samle cigaretskod op i byrummet. I samarbejde med virksomhederne Capra Robotics og KK Tech skal robotten udvikles og trænes til at finde og opsamle skod. Målet er at robotten ved hjælp af en suge-mekanisme kan opsamle skod, alt imens den autonomt færdes rundt på udvalgte gader og pladser i Aarhus/Midtbyen.

  Brug af Machine Learning eller maskinlæring

  For at robotten kan genkende skod i byrummet skal den anvende et billedgenkendelses-program og via maskinlæring trænes til at genkende skod. Maskinlæring er en metode, som via en automatisk proces, kan analysere data. På basis af en stor mængde billeder af skod i byrummet bliver robottens underliggende systemer trænet til at genkende skod. Når skodrobotten kommer ud at køre i Midtbyen vil den kunne bruge den viden til at lokalisere og opsamle skod. Maskinlæring er en del af kunstig intelligens-området, som er et af City Labs strategiske fokusområder.

  Nemmere oprydning i byrummet

  Arbejdet med at udvikle en opsamlingsrobot er meget værdifuldt, da løsningen skal hjælpe med at holde byens gader rene og dermed være et bidrag ind i klimadagsordenen. Det er desuden forventningen at Aarhus Kommune med robottens synlighed kan skabe opmærksomhed på affald og skod i byrummet, og dermed opfordre byens borgerne til ikke at efterlade skrald.  

  Projektet er funderet i et OPI-samarbejde

  Skodrobotten er støttet af Aarhus Kommunes velfærdsteknologiske OPI-pulje (Aarhus Kommunes Velfærdsteknologisk OPI-pulje). OPI står for Offentlig-Privat samarbejde om Innovation og handler om, at offentlige organisationer går sammen med private virksomheder omkring udvikling af fremtidens velfærdsløsninger. Ved at indgå i et OPI-samarbejde kan Aarhus Kommune bidrage til væksten af det lokale erhvervsliv og positionere danske virksomheder som frontløbere inden for f.eks. den teknologibaserede innovation.

  Skodrobot projektet er et samarbejde mellem KK Tech, Capra Robotics, DTU, SDFE og ITK CityLab i Aarhus Kommune.

  Kontakt aarhuscitylab@aarhus.dk hvis du ønsker at høre mere om projektet.

  Sidst opdateret: 4. oktober 2023