Gå til hovedindhold

Robotterne indtager Dokk1

Den 25. og 26. august fyldes Dokk1 i Aarhus med robotter, talks og debatter. Festivalen skal sætte fokus på robotteknologi anno 2023 og de udfordringer, robotteknologien kan være med til at løse for kommunerne.

 • Læs op

Indhold

  At kommunerne de kommende år står over for nogle store og vilde udfordringer er efterhånden en slet skjult hemmelighed. Alt fra klimaindsats til rekrutteringsudfordringer og unges stigende mistrivsel kalder på nye løsninger og andre måder at arbejde på i kommunerne. Samtidigt rykker forskellige teknologier hele tiden barren for, hvilke muligheder teknologien giver for den offentlige opgaveløsning. Til festivalen ’Vilde robotter løser vilde problemer’ kan man få et billede af, hvor robotteknologien befinder sig lige nu.

  Kommuner som udviklingsdriver

  Robotteknologi er for så vidt ikke et nyt område for kommunerne. Gennem flere år har kommunerne eksempelvis arbejdet med velfærdsteknologi som et område, hvor man har set nærmere på teknologiske løsninger i plejesektoren. Det nye er imidlertid perspektiverne i, hvad robotterne kan være med til at løse. Det er noget, man arbejder med i Aarhus, men også i en række andre kommuner gennem fællesskabet GovTech Midtjylland.

  ”Med udviklingen af kunstig intelligens ser vi eksempelvis helt nye perspektiver for, hvordan robotteknologi kan bringes i spil i forskellige sektorer i de kommunale velfærdsydelser. Derfor er det også vigtigt, at kommunerne tager ansvar ved at gå foran, og er med til at sætte retning for, hvordan robotteknologien kan og skal bruges i fremtiden,” siger Bo Fristed, der er leder af ITK - Innovation Teknologi og Kreativitet i Aarhus Kommune og er hovedarrangør af robotfestivalen på Dokk1.

  Derfor er en hjørnesten i Aarhus Kommunes arbejde med robotteknologi at agere test og udviklingspartner for de virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder med robotteknologi. Det gør man blandt andet gennem et stort EU-projekt – CitCom.ai – som netop skal udvikle testfaciliteter inden for robotter og kunstig intelligens.

  ”Styrkede testfaciliteter og udviklingsarbejde giver både kommunerne og virksomhederne mulighed for at finde og forfine de teknologier, der kan være relevante i morgendagens kommune. En stor del af udfordringen er også at finde de konkrete områder i en kommune, hvor en robotløsning gør en reel forskel. Det kan vi arbejde med, hvis vi går aktivt ind i udviklingsdagsordenen,” siger Bo Fristed.

  På festivalen lægges der op til dialog mellem de forskellige aktører på området gennem en lang række talks, events og uformel networking.

  Fakta om robotfestivalen ’Vilde Robotter løser vilde problemer’

  Festivalen foregår den 25 og 26 august på Dokk1 i Aarhus

  Festivalen er arrangeret af ITK Aarhus Kommune, Govtech Midtjylland, Odense Robotics, Udenrigsministeriet, DIREC, Dansk IT, Dokk1, Aarhus Universitet og en række andre aktører inden for robotindustrien.

  Læs mere om festivalen her: Om festivalen (aarhus.dk)

  Aktuelle cases

  Der er allerede mange forskellige robotter, der testes og/eller bruges i den kommunale drift i Danmark.

  Et par udvalgte eksempler er: Skodrobotten, Citizen Science, Robotarmen i Aarhus Å

  Sidst opdateret: 11. december 2023